KUIKKA ON VUODEN LINTU 2010

BirdLife Suomi -järjestön  valitsema vuoden 2010 lintu on  komea kuikka. Tämän vuoden aikana on tarkoitus selvittää tämän kirkasvetisten järviemme symbolin kuikan ja salolampien salaperäisen kaakkurin esiintymistä. Myös yleisö voi osallistua tietojen keräämiseen ilmoittamalla pesivistä kuikista ja kaakkureista lintuyhdistyksille.

”Kuikka ja kaakkuri ovat lajeja, joiden kantaisien fossiililöydöt osoittavat, että niitä oli olemassa jo yli 40 miljoonaa vuotta sitten. Tavalliselle retkeilijälle ja mökkiläiselle lajit ovat helposti havaittavia ja kuikan komea huuto kuuluu erottamattomana osana mökkiläisten iltatunnelmaan. Kuikkaa ja kaakkuria voidaankin pitää Suomen järvien ja lampien joutseneen ja kotkiin verrattavina erämaisemaan kuuluvina symboleina. ”